Utrudniony dostęp do wiedzy biznesowej to bariera rozwoju MŚP

Przedsiębiorcy reprezentujący mikro, małe i średnie firmy z całej Polski są najcenniejszym ogniwem polskiej gospodarki. Niestety te właśnie firmy cierpią na utrudniony dostęp do informacji biznesowej potrzebnej im do dalszego rozwoju. Potrzebują wiedzy biznesowej nie odnoszącej się do ich głównego biznesu (bo na tym znają się najlepiej), ale do usług zewnętrznych, które pomogą im rozwijać ich biznes.

Przedsiębiorcy reprezentujący mikro, małe i średnie firmy z całej Polski są najcenniejszym ogniwem polskiej gospodarki. Niestety te właśnie firmy cierpią na utrudniony dostęp do informacji biznesowej potrzebnej im do dalszego rozwoju. Potrzebują wiedzy biznesowej nie odnoszącej się do ich głównego biznesu (bo na tym znają się najlepiej), ale do usług zewnętrznych, które pomogą im rozwijać ich biznes. Brak przejrzystości podatków, bariery prawne, brak wykwalifikowanych pracowników, brak dostępu do źródeł finansowania, zatory płatnicze, brak płynności finansowej, problemy ze zbytem, to główne bariery rozwoju tych firm. Żeby rozwiązać te problemy firma musi posiadać wiedzę jak to zrobić.

Żeby dowiedzieć się jak rozwiązać problem prawny, jak pozyskać nowych klientów w Internecie, czy jak otrzymać dotację unijną, polski przedsiębiorca najczęściej kontaktuje się z firmami zewnętrznymi, które tego typu usługi po prostu sprzedają.  Normalną rzeczą jest, że w zamian dostaje on oferty handlowe i wybiera zazwyczaj tę najtańszą. Nie jest to jednak najlepsza praktyka. Prowadzi do tego, że przedsiębiorcy często wydają duże sumy pieniędzy i nie osiągają zamierzonych efektów. Każda oferta jest subiektywną wiedzą i zawiera reklamę własnego produktu lub usługi.

Alternatywą dla przedsiębiorcy jest poszukiwanie informacji na własną rękę najczęściej w Internecie (fora tematyczne, serwisy informacyjne itp.). Jest to zajęcie czasochłonne i nigdy nie ma gwarancji, że wyszukane przez niego informacje są aktualne i rzetelne. Internet to nadmiar informacji w większości „śmieciowej”. Trudno jest znaleźć adekwatną informację. Zdarza się, że przedsiębiorca wybiera do współpracy firmę, która została mu polecona. Nie ma jednak pewności czy owa firma rzeczywiście spełni jego oczekiwania, ponieważ bazuje on wyłącznie na słowie osoby polecającej. Polski przedsiębiorca chce wydawać swoje pieniądze racjonalnie i jest nieufny w stosunku do zewnętrznych dostawców usług, gdyż nie raz został oszukany (np. firma zewnętrzna napisała wniosek dotacyjny na Projekt, który od samego początku nie rokował na otrzymanie dofinansowania unijnego).

Od niedawna mamy do czynienia z czymś nowym na polskim rynku. Jest to narzędzie (całoroczna opieka ekspercka nad firmą) do prowadzenia biznesu dla MŚP, które dostarcza i porządkuje wiedzę dla przedsiębiorcy przed podjęciem decyzji zakupu usługi zewnętrznej. W jednym miejscu, na zamówienie, przedsiębiorca może pozyskiwać wiedzę z kilkudziesięciu dziedzin biznesowych. Przedsiębiorca nie musi się koncentrować na innych sprawach, niezwiązanych z istotą jego biznesu. Dostaje on informację obiektywną, która go uświadamia w pełni, przed podjęciem decyzji biznesowej. Ta usługa nie poucza przedsiębiorcy, bo on wie najlepiej jak sobie radzić. Daje mu jednak narzędzie do podejmowania decyzji, ale również do kontroli pracy swoich dotychczasowych dostawców usług i własnych pracowników. Nie traci czasu na poszukiwania  w Internecie, nie musi  zbierać ofert, żeby się czegoś dowiedzieć, nie bazuje na informacji nieaktualnej i niepotwierdzonej.

Polski przedsiębiorca nauczył się przez ostatnie 20 lat jak przeżyć na rynku walcząc z konkurencją i często z instytucjami  państwowymi (np. z fiskusem). Prędzej czy później podejmie decyzję najkorzystniejszą dla swojego biznesu ucząc się na błędach. Z całą pewnością może on jednak zminimalizować ryzyko błędnych decyzji dzięki internetowemu doradcy biznesowemu boomway.pl.